NESS Žilina, spol. s r.o.

Rating a informácie o NESS Žilina, spol. s r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre NESS Žilina, spol. s r.o. 13861 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 71434. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 91.7593% spoločností je horších ako NESS Žilina, spol. s r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti NESS Žilina, spol. s r.o." href="http://ness-zilina.sk-rating.com/">
   <img src="http://ness-zilina.sk-rating.com/ness-zilina.png" width="150" height="25" alt="Rating NESS Žilina, spol. s r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating NESS Žilina, spol. s r.o.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia